دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc همراه با تفسیر، شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 19 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر

 برای سنجش خودکارآمدی از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر استفاده شد. این پرسشنامه توسط شرر و همکاران در سال 1982برای سنجش باورهای خودکارآمدی افراد ساخته شده است  و در برگیرنده 17 پرسش است که به صورت 5 گزینه ای است 

 

 

 

 

شیوه نمره گذاری پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر

به هر ماده از 1 تا 5 امتیاز تعلق می گیرد. به این ترتیب بالاترین نمره در این مقیاس 85  و کمترین نمره 17 می باشد و هرچه فرد در این پرسشنامه نمره بالاتری کسب کند نشان دهنده خودکارآمدی بالاتر او می باشد و نمرات پایین تر نیز نشان دهنده پایین بودن سطح خودکارآمدی فرد است.

 

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر

-پايايي  
در پژوهش شرر و همکاران میزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه 86/. گزارش شده است. همچنین در پژوهش نجفی و فولادچنگ پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 80/. گزارش شده است. در پژوهش گنجی(1387) نیز ضریب پایایی آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. (نقل از عظیمی، سلیمی، حاجی پور،1391). همچنین در پژوهش يوسف زاده(1390) نيز براي سـنجش پايـايي از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد و ميزان آن 81/0 محاسبه گرديد. همچنین در پژوهش اعرابیان و همکاران(1381)، پایایی این مقیاس 91/0 به دست آمد. در این پژوهش نیز پایایی این ابزار با روش آلفای کرانباخ محاسبه و میزان آن برابر با 87/0 شده است.

 

 

 

 روایی 
در پژوهشی که  نجفی و فولادچنگ(1389)  انجام دادند برای این پرسشنامه، روایی سازه 61/. گزارش شده است. بختیاری نیز در سال 1376 برای  سنجش روایی سازه ای  مقیاس خودکارامدی عمومی شرر، نمرات بدست آمده از این مقیاس را با اندازه های چندین ویژگی شخصیتی (مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر ، خرده مقیاس کنترل شخصی، مقیاس درجه اجتماعی مارلو و کران  و مقیاس شایستگی بین فردی روزنبرگ ) همبسته کرد که همبستگی پیش بینی شده بین مقیاس خودکارآمدی و اندازه های خصوصیات شخصیتی متوسط (۶۱/۰ و در سطح 05/0 معنادار) و در جهت تایید سازه مورد نظر بود (نقل از اعرابیان، 1383).

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

خرید فایل word دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

دریافت نمونه سوال دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

خرید فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

خرید مقاله دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

خرید پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

خرید فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از www

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

دریافت پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از pdf

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

خرید فایل word دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از word

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی gses شرر و همکاران doc از free


مطالب تصادفی